Mezinárodní konference

Konference je určena všem příznivcům moderních přístupů v kvalitě a zlepšování.
Průmysl 4.0 je představen jako trend směřující k digitalizaci a automatizaci. Vnímání tohoto tématu každým z nás se liší v závislosti na oblasti, ve které působíme a v závislosti na našich profesních zkušenostech. Na konferenci uslyšíte názory předních evropských expertů na trendy a výzvy, které nás v této oblasti čekají.

Konference bude mít několik paralelních tematicky zaměřených sekcí, jejichž nosnou myšlenkou je Kvalita a svět 4.0. Tématem společného plenární zasedání první den konference je Průmysl 4.0. Druhý den konference proběhnou přednášky v jednotlivých sekcích zaměřených na témata Zdroje pro průmysl 4.0, Služby 4.0 a workshop Lidé 4.0. Konference bude vrcholit závěrečným plenárním zasedáním s kulatým stolem.

Těšíme se na Vás, Česká společnost pro jakost

Hlavní řečníci

Eric Janssens foto
Eric Janssens
Evropská organizace pro kvalitu
Filip Dřímalka fotka
Filip Dřímalka
Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)
MIlan Šlapák foto
Milan Šlapák
General Electric CR & SK
Thomas Joachim Fritsch
Robert Bosch Gmbh
Thomas Prefi foto
Thomas Prefi
P3 Group
Více v programu
Další přednášející najdete v programu

Program

3. 12. 2018

Plenární zasedání Průmysl 4.0

(13:00 – 17:00)

Téma čtvrté průmyslové revoluce pochopitelně rezonuje i v oblasti managementu kvality a souvisejících nástrojů kvality. Jaké jsou současné trendy a jak na ně reagovat? Jaké nové příležitosti pro obor kvality přicházejí? Je Průmysl 4.0 skutečně něco přelomově nového, nebo jde o důsledek přirozeného vývoje technologií? O těchto tématech budou konkrétně hovořit špičkoví odborníci z České republiky i ze zahraničí (simultálně tlumočeno).

Plenární zasedání řídí Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost.

Přivítání účastníků, zahájení konference
Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost

Zdravice

Kvalita 4.0 – Kvalita pro digitalizaci, nebo digitalizace pro kvalitu?
Thomas Prefi, výkonný ředitel, P3 Group

Výzvy kvality v současné době
Eric Janssens, genrální ředitel, Evropská organizace pro kvalitu

Průmysl 4.0 v kontextu evropské normalizace
Petr Kubeš, národní sekretář CENELEC a IEC, Česká agentura pro standardizaci

Kvalita 4.0 – rozšířená realita a big data ve světě kvality
Guy-Bar Josef, ředitel kvality, Rafael, Advanced Defense Systems LT, Izrael

Vášeň pro excelenci
Thomas-Joachim Fritsch, ředitel pro trvalé zlepšování, Robert Bosch Gmbh

Výzvy podnikání Průmysl 4.0 pohledem malých a středních podniků
Filip Dřímalka, předseda výboru pro digitalizaci, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)

3D Tisk, Příběh GE
Milan Šlapák, prezident, General Electrics CR & SK

Galavečer České společnosti pro jakost

(19:00 – 22:00)

Česká společnost pro jakost v rámci svého poslání oceňuje jak jednotlivce, tak organizace, kteří dosáhli vynikajících výsledků v oblasti managementu kvality a společenské odpovědnosti.

V této souvislosti ČSJ vyhlašuje a organizuje několik soutěží, jako například Manažer kvality roku, Ambasador kvality České republiky či CSR Guru. V průběhu Galavečera budou slavnostně ocenění vítězové všech vyhlášených cen. Hudební vstup zajistí soubor TIKARI FLUTES Praha. Po předání cen budou mít hosté příležitost k neformálnímu setkání v rámci rautu.

Galavečer České společnosti pro jakost se bude konat v prostorách Clarion Congress Hotel Prague ****

Slavnostní předávání ocenění ČSJ (19:00 – 20:00)

 • Czech Made
 • Cena Františka Egermayera
 • Manažer kvality roku 2018
 • Ambasador kvality
 • Cena za návrat do života
 • CSR Guru
 • Cena Anežky Žaludové

Společenská část večera (20:00 – 22:00)

4. 12. 2018

Jednání v sekcích

(9:00 – 11:30)

Sekce „Zdroje pro Průmysl 4.0“   |   Sekce „Služby 4.0“   |   Workshop „Lidé 4.0“

Organizace stále častěji řeší otázku, jak v reálném čase reagovat na stoupající tlak na náklady a inovace, jak pružně reagovat na rychle se měnící poptávky po produktech a jak efektivně uspokojovat konkrétní požadavky zákazníků.
V reakci na potřeby trhu přináší Průmysl 4.0 vizi „chytrých továren“, což představuje inovace a proměny výrobních procesů, kdy pomocí metod a nástrojů Průmyslu 4.0 se očekávají úspory času a financí, růst produktivity, zvýšení flexibility organizací, ale také kvality života díky mizení jednotvárných i fyzicky náročných profesí.
Průmysl 4.0 je představen jako trend směřující k digitalizaci a automatizaci. Vnímání tohoto tématu každým z nás se liší v závislosti na oblasti, ve které působíme, a v závislosti na našich profesních zkušenostech.
Co tedy přesně Průmysl 4.0 znamená v kontextu procesů identifikovaných v našich systémech managementu? Jaký dopad bude mít do řízení zdrojů, které naše současně nastavené procesy využívají? Jsou nám tyto dopady a z nich vyplývající požadavky jasné a jsou námi dostatečně pochopeny? Víme, jak na to, nebo jak se na to připravit? Nejen na tyto otázky bude snaha napovědět v rámci této sekce.

Jednání řídí Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost.

 

Trendy v údržbě
Pavel Němeček, Česká společnost pro jakost

Technická kontrola a měření versus Průmysl 4.0
Pavel KorčákJan Matuský, Česká společnost pro jakost

Fit for future! 
Co udělat pro zvládnutí budoucnosti v rámci organizace kvality
Milan Dufek, ŠKODA AUTO a.s.

Trendy v IT? Jak se s nimi vyrovnat z hlediska managementu kvality
Lucie Nová, Česká společnost pro jakost

Kompetence pro Průmysl 4.0
Zdeněk KarásekMarcela Vondráková, RPIC-ViP s.r.o.

Sekce se svými příspěvky zaměří na využití principů a metod Průmyslu 4.0 ve službách, a to jak v organizacích působících přímo v oblasti služeb, tak v podpůrných službách realizovaných ve všech organizacích. Závěrem budou prezentovány výsledky společného výzkumu České společnosti pro jakost a Centra digitální transformace při FPH VŠE, který je zaměřen na využívání Průmyslu 4.0 v interních auditech systémů managementu.

Jednání řídí Ondřej Hykš, Česká společnost pro jakost.

 

Internet věcí v oblasti krizového řízení
Jan Burian, 1. SDZP družstvo

Digitalizace v HR
Erika VorlováMilan Doležal, Innogy Česká republika

Co mohou data napovědět při budování vztahu s dodavatelem?
Zdeněk Honek, Director Enterprise Sales CZ&SK, Bisnode Česká republika, a.s.

Využití průmyslu 4.0 pro provádění interních auditů (výsledky průzkumu)
Felipe Martínez, Vysoká škola ekonomická v Praze; Ondřej Hykš, Česká společnost pro jakost

GENERACE Y, Z a Alfa, jejich vliv na trh práce aneb Co s tím můžou dělat manažeři?
Jindra Karásková, Specialist Service, s.r.o., personální agentura

Jaké společensko-ekonomické a politické skutečnosti ovlivnily výchovu, následně postoje a motivaci mladé generace? Kde se střetávají očekávání, postoje a motivace jednotlivých generací? Jak je to ovlivňuje pracovní spolupráci a komunikaci? Jaké nároky to klade na manažery? Mají mít roli „vychovatelů“, nebo se mají přizpůsobit? Určitě musí změnit styl své manažerské práce….. Mají k dispozici vhodné nástroje? A jaké jsou? Řešení je možná jednodušší, než si myslíte.

Zveme Vás k diskusi i pro inspiraci na náš workshop, kde představíme i ukázky nástrojů pro práci manažerů.

Oběd 11:30 – 12:30

Závěrečné plenární zasedání

(12:30 – 14:15)

Závěrečné plenární zasedání konference bude mít dvě tematické části, které jsou připravovány tak, aby byly zajímavé pro účastníky z různých oborů.
V rámci první části proběhne kulatý stůl za účasti předních odborníků z oboru kvality. Budou odpovídat na nejzajímavější dotazy položené před konferencí a v průběhu konference prostřednictvím aplikace Slido. Své dotazy můžete průběžně klást na adrese sli.do pod značkou #QC2018.
Na kulatý stůl naváže přednáška Davida Grubera s autogramiádou.

Plenární zasedání řídí Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost.

Kulatý stůl
Moderuje Stanislav Křeček.
Odpovědi na otázky účastníků konference a výběr témat pro konferenci SYMA 2019
Na otázky budou odpovídat:
Michael Skočdopole – ŠKODA AUTO a.s.
Petr Dytrych – ŠKODA AUTO a.s.
Antonín Krejčí – zástupce dodavatelů
Jan Jílek – vedoucí auditor CQS, z.s.

Argumentační fauly (= řečnické triky) všech zemí a dob – a obrana proti nim
David Gruber – propagátor technik duševní práce
Křest nové knihy o řečnických tricích
Autogramiáda

sli.do - vzneste dotaz

250

Počet účastníků

26

Přednášejících

12

Hodin programu

5

Přednáškových bloků

2 dny konference ``Kvalita a svět 4.0``

5000,- Kč(6050 vč. DPH)
 • účast na programu konference
 • občerstvení
 • konferenční materiály
 • Wi-Fi
Registrace

Galavečer České společnosti pro jakost

1500,- Kč(1815 vč. DPH)
 • účast na Galavečeru ČSJ
 • občerstvení
 • konferenční materiály
 • Wi-Fi
Registrace

2 dny konference ``Kvalita a svět 4.0`` + Galavečer

6000,- Kč(7260 vč. DPH)
 • účast na programu konference
 • Galavečer
 • občerstvení
 • konferenční materiály
 • Wi-Fi
Registrace

1 den konference ``Kvalita a svět 4.0``

3000,- Kč(3630 vč. DPH)
 • účast na programu konference
 • občerstvení
 • konferenční materiály
 • Wi-Fi
Registrace

* V případě přihlášení do 31. 10. 2018 bude poskytnuta sleva ve výši 10 %.
V případě, že se z jedné organizace stejné akce zúčastní více zaměstnanců, bude poskytnuta

Hlavní partneři

Charvát logo
TP Consulting logo

Partneři

Bisnode logo
Hexagon logo

Mediální partneři

Místo konání a možnost ubytování

Konference se bude konat v

Clarion Congress Hotel Prague ****

Freyova 33
190 00 Praha 9 – Vysočany

https://www.clarioncongresshotelprague.com/

clarion hotel
clarion hotel meeting

Ubytování je možné si rezervovat v hotelu Clarion Congress Hotel Prague **** pod heslem „qc2018“ přímo na mail room.cchp@clarion-hotels.cz nebo telefonicky +420 211 131 118

Cena za ubytování
Standard room SGL/DBL   2 290 CZK
Executive room SGL/DBL  3 120 CZK

Rezervace se garantuje kreditní kartou.

Clarion_Congress_Hotel_Prague_u_pokoj_std_rohovy
Clarion_Congress_Hotel_Prague_u_pokoj